Visitor #00001, we have been expecting you.

This is your profile, created by FROSMO based on your browsing behavior. Each time you interact with the website, we collect data to create a relevantly personalized experience for you.

Press release: Frosmo valitsi Henricon digitaalisen liiketoiminnan kumppaniksi

Asiakassegmenteissään maailman johtava personointiohjelmistotalo Frosmo valitsi uudeksi digitaalisen myynnin ja verkkokauppojen konsultoinnin kumppaniksi Henrico Digital Business Agencyn. 

Yhteistyö alkaa uusasiakasmyynnillä ja verkkokauppojen konsultoinnilla, joiden avulla lähdetään yhdessä auttamaan pohjoismaisten verkkokaupan kasvua ja myyntiä. Henricon pelirohkeus ja ketteryys sekä digitaalisen liiketoiminnan vahva osaaminen vaikuttivat siihen, miksi juuri Henrico on sopiva kumppani Frosmolle.

“Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana uusasiakasmyyntimme kasvoi 100% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhä useammin asiakkaat kaipaavat ohjelmiston lisäksi verkkokaupan kasvattamiseen liittyvää konsultaatiota ja resursseja. Vahvistaaksemme omaa tarjoamaamme valitsimme uudeksi digitaalisen liiketoiminnan kumppaniksemme Henricon, sillä heidän työnäytteensä, kokemuksensa ja näkemykset digitaalisen liiketoiminnan tulevaisuudesta vakuuttivat meidät”, kertoo Frosmon perustaja ja vetäjä Mikael Gummerus.   

Kaupan liiton tuoreen raportin mukaan kotimaisten kauppojen osuus on 60 prosenttia Suomessa tehdyistä vähittäiskaupan verkko-ostoksista. Kotimaisten kauppojen osuus kasvaa meillä nopeammin kuin muualla Euroopassa. 

Paras keino vastata kovaan kilpailuun on panostaa asiakaskokemukseen. Monikanavainen asiakkuuden polun ymmärtävä personointi on siinä avainasemassa. Vaikka Amazon rekrytoi jo avainhenkilöitä Ruotsissa ei verkkokauppaa yksi yritys tule voittamaan. Amazonia vastaan voivat paikalliset toimijat pärjätä juuri ylivoimaisella asiakaskokemuksella. Toinen vaihtoehto on todella kova erikoistuminen. Niin sanonut Digital Native, Vertically Integrated  ja Direct to Consumer -verkkokauppabrändit ottavat koko arvoketjun haltuun yhdistääkseen alhaisen hinnan vahvaan asiakasuskollisuuteen (esim. Casper.com, Dollar Shave Club).

Tällaiset toimijat pysyvät kilpailukykyisinä isoja online-jättejä kuten Amazonia vastaan leikkaamalla väliportaat pois ja myymällä itse suoraan verkossa kuluttajille tuotteitansa. Yhtiöt keskittyvät hyvin tiukasti tavoittelemaan vain tietynlaisia pienempiä kohderyhmiä ja -kuluttajia erityisesti sosiaalisen median kanavien kautta. Internet Retailerin mukaan vain omissa verkkokaupoissaan myyvät online-brändit kasvavat melkein kolme kertaa nopeammin kuin keskimääräiset verkkokaupat. Näille kaupoille yhteistä on myös monikanavaisen asiakaskokemuksen jatkuva optimointi, josta voi ammentaa oppia kaikille toimialoille. 

“Frosmo on meille erittäin mielenkiintoinen kumppanuus, sillä Frosmo on omissa asiakasvertikaaleissaan kaikkien tuntema, ja heidän liiketoiminnalleen suuret volyymit eri verkkokauppojen kanssa mahdollistavat datan laajamittaisen käytön liiketoiminnan kasvattamiseen. Uskon, että pystymme yhdessä tuomaan merkittävää arvoa pohjoismaisille verkkokaupoille yhteistyömme myötä. Yhdessä olemme enemmän”, kommentoi Henricon perustaja ja toimitusjohtaja Tomi Pyyhtiä.

 

Lisätietoja:

Mikael Gummerus
Founder & CEO, Frosmo
+358 50 323 4643
Mikael.gummerus@frosmo.com 

Tomi Pyyhtiä
Founder & CEO, Henrico Digital
+358 50 388 4106
pyyhtiatomi@gmail.com 

Frosmo on asiakassegmenteissään maailman johtava personointiteknologiaa tarjoava ohjelmistotalo. Frosmo auttaa digitaalisia liiketoimintoja saavuttamaan parempaa asiakaskokemusta ja konversioita, sisällön personoinnin, suositusten ja tekoälyn avulla. Frosmon asiakkaita ovat Suomessa mm. A-Lehdet, Kotipizza, Otava, Power, Tokmanni, Helsingin kaupunki ja Rajala Pro Shop. Frosmo työllistää yli 70 työntekijää.

 Henrico Digital on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijatoimisto. Henrico on erikoistunut digitaalisen liiketoiminnan tuotantopalveluihin, digitaalisen liiketoiminnan strategioihin, sekä digialan asiantuntuntijoiden suorahaku-, sekä suunnittelupalveluihin. Henricon asiakkaita ovat mm. K-Caara, Drop Design Pool, Dingle, Kustannusosakeyhtiö Teos, ja ASML. Henrico on itsenäisten freelancer konsulttien verkosto ja työllistää n. 15 digitaalisen liiketoiminnan senior ammattilaista.

Recommended for you

Press release: Nurmijärvi aims for better website usability and targeted crisis communication

Finnish Municipality of Nurmijärvi takes part in a pilot program with the Prime Minister’s Office as Frosmo aims for better website usability and targeted crisis communication

Nurmijärvi participates in the pilot program where the aim is to enhance user experiences on their website. This is achieved by improving the accessibility of relevant information through recommending content according to the interest of the users. The pilot program will help Nurmijärvi to deliver easily accessible and personalized communication to all its citizens, for example, personalized content to different geographical locations.

Spring 2020 has proven the importance of trustworthy and timely communication. Cities and municipalities play an important role in making sure that their citizens have easy access to the information they need. Often, the challenge is to make sure that the right information is easily found by many different target groups that these organizations have.  

The pilot program involves the Prime Minister’s office, the Municipality of Nurmijärvi, and the technology company, Frosmo. 

It will test three different features to enhance the usability of the Nurmijärvi website. The first feature will include a popup with a link to the QA document that is located on the Prime Minister’s Office’s website. For example, if a visitor seeks information about how the COVID-19 pandemic has affected primary schools on the Nurmijärvi website, the visitor is recommended to visit the Prime Minister office’s website to read more about the topic. 

cris communicaiton communication popup

 

The second feature includes a crisis communication ribbon that is shown on all Nurmijärvi web pages immediately after it has deployed centrally. 

The third feature includes a personalized content block that delivers targeted and interesting content according to visitors’ interests. This AI-driven feature will recommend three categories to users: last viewed, others also viewed, and trending topics. 

These three features will bring better user experiences and better usability of the service by providing trustworthy and rapid crisis communication and relevant content based on the interest of the visitor. 

 

Personalized content block

 

“It is very important that all of our citizens find newsworthy and important information fast and in the format they can trust. Today, cities and municipalities also need to think of user experience and this pilot program will deliver features that bring the Nurmijärvi citizens and their needs to the center of the service. The services must also be easy to use and easily accessible”, says Nurmijärvi Communication Manager Teemu Siltanen.

“It’s a pleasure to be part of this project to develop web services that are more user-friendly and takes into account the different needs and interests of the users. It’s also important that all cities and municipalities have access to the latest web technologies that can be deployed fast and easy without big IT projects”, says Frosmo CEO Mikael Gummerus. 

 

Contact persons: 

Nurmijärvi: 

Teemu Siltanen

Communication Manager

teemu.siltanen@nurmijarvi.fi

040 317 2020


Frosmo: 

Mikael Gummerus

CEO

mikael.gummerus@frosmo.com

050 323 4643

 

Nurmijärvi is  Finland’s largest rural municipality with 43 000 citizens.

https://vnk.fi/en/frontpageThe Prime Minister’s Office supports the Prime Minister and the Government in the planning of Government matters and related decision making.

Frosmo is a Finnish SaaS company with an AI-driven personalization software operating since 2008.  Frosmo helps companies that provide web services to serve their web visitors better with targeted content that is personalized according to the interests of the visitor. Frosmo is fully GDPR compliant.

 

****

Nurmijärvi mukaan pilottiin valtioneuvoston kanslian ja Frosmon kanssa – tavoitteena sujuvampi verkkopalvelukokemus ja kohdennettu kriisiviestintä

Nurmijärvi lähti mukaan pilottihankkeeseen, jossa on tavoitteena sujuvoittaa kuntalaisten verkkopalvelukokemusta parantamalla sisältöjen löydettävyyttä käyttäjän omien kiinnostuskohteiden mukaan. Hanke parantaa kunnan mahdollisuutta ajantasaiseen ja räätälöityyn kriisiviestintään esimerkiksi kunnan eri maantieteellisille alueille.

Kevät 2020 on osoittanut ajantasaisen ja luotettavan tiedon jakamisen tärkeyden. Tiedon jakamisessa kunnilla ja kaupungeilla on erityisen suuri rooli. Usein haasteena on sisältöjen ajantasaisuus, löydettävyys sekä kohdistaminen oikealle kohderyhmälle. 

Pilottihankkeessa ovat mukana valtioneuvoston kanslia, Nurmijärven kunta sekä teknologiatoimittaja Frosmo. 

Pilottihankkeessa testataan kolmea Nurmijärven kunnan verkkosivustojen käytettävyyttä parantavaa toiminnallisuutta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa Nurmijärven kunnan verkkosivuille tuodaan ponnahdusikkuna usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta valtioneuvoston verkkosivustolla. Linkki ohjaa suoraan oikeaan paikkaan sivustolla. Esimerkiksi jos käyttäjä etsii tietoa koronan vaikutuksista peruskouluihin Nurmijärven sivuilla, hänelle tarjotaan mahdollisuutta siirtyä peruskouluja koskevaan kysymysosioon valtioneuvosto.fi:ssä.  

Toisessa kokonaisuudessa Nurmijärven kunnalle tarjotaan mahdollisuus tehdä vaaratiedote, joka näkyy nauhana sivun ylälaidassa kaikissa kunnan palvelun piirissä olevissa verkkosivustoissa välittömästi julkaisun jälkeen. 

Kolmanneksi Nurmijärven kunnan sivuille tuodaan koneoppimista hyödyntävä niin kutsuttu sisältöhissi, joka auttaa käyttäjää löytämään itselleen kiinnostavat ja ajankohtaiset sisällöt suosittelemalla kolmea kategoriaa:  viimeksi katsotut, tätä katsoneet katsoivat myös sekä nousussa oleva sisältö. 

Näillä toimenpiteillä tuodaan Nurmijärven kuntalaisille parempi verkkopalvelukokemus, jossa tärkeät kriisiviestit  ja kunnan yleinen verkkosisällön löydettävyys helpottuvat.  

“Meille on tärkeää, että kuntalaiset saavat ajankohtaisen tiedon varmasti, luotettavasti ja nopeasti. Tämä korostuu kriisitilanteissa. Tällä kotisivujen kehittämisellä varaudumme, mikäli koronatilanne huononee jälleen äkisti”, Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen sanoo. ”Nykymaailmassa myös kuntien tulee olla asiakaslähtöisiä ja pilottihankkeessa tuodut ratkaisut tuovat kuntalaisten tarpeet, elämäntilanteet sekä mielenkiinnon kohteet keskiöön. Myös helppokäyttöisyyteen ja löydettävyyteen on kiinnitetty paljon huomiota”, Siltanen näkee.

“On ilo saada olla mukana kehittämästä kuntien verkkopalveluiden asiakas- ja tarvelähtöisyyttä. On myös tärkeää että kunnat pääsevät mukaan viimeisempien verkkopalveluiden kehitysmenetelmien piiriin helposti ilman isoa ja aikaavievää IT-projektia”, Frosmon CEO Mikael Gummerus iloitsee.

 

Mediayhteydenotot: 

Nurmijärvi: 

Teemu Siltanen

Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö

teemu.siltanen@nurmijarvi.fi

040 317 2020


Frosmo: 

Mikael Gummerus

CEO

mikael.gummerus@frosmo.com

050 323 4643

 

Nurmijärvi on yli 43 000 asukkaan kunta Uudellamaalla.

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Frosmo on vuodesta  2008 toiminut, suomalainen pilvipalvelupohjainen ja tekoälyä hyödyntävä ohjelmistotalo. Frosmo auttaa verkkopalveluita tarjoavia organisaatioita palvelemaan verkkovierailijoita paremmin kiinnostuksen mukaan kohdennetulla, dynaamisella sisällöllä.  Frosmo täyttää täysin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ehdot. 

Recommended for you

Ensuring the continuity of our services as the COVID-19 spreads across the world

To Frosmo customers

Ensuring the continuity of the SaaS services that Frosmo offers is part of our business continuity planning. We are well-prepared to ensure the continuity of our services as the COVID-19 coronavirus spreads across Europe and the world. Continuity planning covers situations where the majority of Frosmo employees are unable to work due to illness or because of a quarantine ordered by government officials.

We are prepared as follows:

  • The cloud services offered by Frosmo are hosted in data centers provided by Amazon AWS and Herztner in Germany. No parts of the services reside in the physical offices of Frosmo.
  • Our employees responsible for maintaining the services are advised to work from home.
  • The team maintaining the services consists of multiple employees, each of whom possesses the necessary skills and permissions to operate the services, thus enabling continuity to maintain and operate the services even in cases where several employees fall ill simultaneously.

In addition:

  • Service maintenance does not require access to Frosmo premises, which allows for the work to be done remotely.
  • We have instructed our whole personnel of proper hand hygiene and coughing practices.
  • We do not recommend traveling to countries that are considered high-risk areas due to the COVID-19 virus. As a precaution, employees who travel abroad must work remotely for 14 days after returning home.
  • We recommend replacing face-to-face meetings with virtual meetings among employees who are in close collaboration with our customers and partners.
  • We have limited all business traveling and favor remote work and virtual meetings.
  • We follow official recommendations for instructing employees on how to act in case of a suspected infection.


We continue to monitor the situation with the COVID-19 virus and will inform our customers of any changes in how the virus affects our operations.

 

Recommended for you

Frosmo welcomes Solteq to partner network

We’ve been evaluating collaboration opportunities with Solteq for the last twelve months. Now it’s about time to make it official.

Solteq is a leading Nordic IT service provider and software house that specializes in digital business solutions and vertical software markets. The entire Frosmo team is really excited to welcome Solteq to our partner network. For ecommerce operators, this means a great opportunity to get a complete ecommerce and personalization service from one skilled provider. Solteq has extensive experience in retail, which dates back to pre-ecommerce days and includes multinational corporations such as Atea, Brandt, DFDS, Fingrid, and PowerPark.

There are many things we greatly appreciate about Solteq, such as their genuine interest to help customers succeed in their business, long expertise in retail, and super-skilled people to work with. However, if we are to highlight one thing that truly stands out, it would be the combination of deep technical and commercial knowledge about running an omnichannel retail operation. 

“We are super excited to begin our cooperation with Frosmo. Their personalization solution is a great addition to Solteq Smart Commerce entity. And if we look at the importance of personalization when creating meaningful digital customer journeys and great experiences – it’s absolutely crucial. Together with Frosmo, we will definitely rock our customers’ digital worlds with true passion, great skills and most importantly, results that will have a positive effect on business.”
Minna Ruusuvuori, Marketing Director, Solteq Digital

In 2020 we’ll be providing more interesting content and concepts around personalized customer journeys and the business value of personalization.

Here’s a 50-minute discussion (in Finnish) about online commerce trends.

Recommended for you

Frosmo welcomes e-point to partner network

About six months ago, I had an interesting task on hand: We wanted to increase the presence of Frosmo in the Polish markets. We’ve had a team in Warsaw for several years now, but it’s time to find a partner that would add value to customers by combining the Frosmo Platform with their professional services capabilities. We wanted a combination of ecommerce, CMS, and JavaScript competences.

The main objective was to help organizations use Frosmo technology to create superior digital experiences and increase their conversions and order values. So off I went in search of companies that operate in the markets and used keywords such as JavaScript or React, ecommerce, and Poland. This led me to the blog post 14 most frequently asked questions about Progressive Web Apps (PWA) by Michal Szklarski at e-point. In addition to PWAs the company seemed to have strong capabilities in ecommerce.

Why are PWAs so interesting for us? As Michael Facemire, Principal Analyst at Forrester, points out in his PWA blog post, companies no longer need to make the painful choice between a web app or a native app. PWAs can offer the benefits of native apps such as great experience and notifications, but don’t require the installation process through an app store. Visitors of your site just get a prompt to add the link to the home screen. At Frosmo we believe in the PWAs, so I reached out to e-point immediately to understand what they thought of the partnership opportunity.

After product evaluation rounds, it was clear that Frosmo and e-point share the common vision of creating superior digital experiences. For over 20 years, e-point has been delivering international ecommerce platforms, corporate portals, and mobile solutions. They are also an SAP Partner in commerce and marketing.

The Frosmo Platform will be used for experience optimization, personalization, and front-end development for any ecommerce or website. The partnership means that the Polish ecommerce sites will have more Frosmo deployment and support resources available. For all Frosmo customers and partners, we can now offer more knowledge in the ecosystem, for example, regarding PWAs.

I’m really excited to work with e-point’s experts to make the personalization and fast development of digital experiences feasible on as many sites as possible. More PWA information is planned for February – March. 

More information about the partnership:

Frosmo: Maija Erkheikki, Chief Channel Officer, maija.erkheikki@frosmo.com

e-point: Artur Kowal, Business Development Director, akowal@e-point.com

Recommended for you

Frosmo compliance with the General Data Protection Regulation

As of 25 May 2018, Frosmo must comply with the enforceable EU General Data Protection Regulation (GDPR). According to the definitions of the regulation, Frosmo is a data processor, processing personal data on behalf of its customers. This means that the legitimate and specific purpose for collecting personal data through the Frosmo platform is always determined by the customer.FROSMO, as a data processor, is committed to assisting its customers in the responsibilities regarding any personal data collected through the Frosmo platform.


Collecting and processing data

The Frosmo JavaScript library collects usage data in the visitor’s browser and sends the data to the Frosmo back end over an HTTPS connection. The library sends the data in the background so as not to interfere with the visitor’s user experience. The Frosmo JavaScript library also stores selected data locally in the browser.The Frosmo JavaScript library handles the operations on the customer site but does not contain any data in itself.By default, the Frosmo platform collects and processes only anonymous and pseudonymous information about visitors and their behavior on a website. The platform does not collect data that in itself enables the identification of an individual data subject.The Frosmo platform can collect additional information about visitors. However, the processing of such data must always be determined by the customer and explicitly documented.


Access and removal of data

FROSMO, as a data processor, always handles requests related to a specific data subject’s access to their own personal data through the customer acting as the data controller regarding the specific site. Any personal data will be delivered only based on a written request or instructions given by a customer to Frosmo.When a data subject refuses profiling on a site, the Frosmo platform discontinues all profiling for the corresponding Frosmo visitor ID.When a data subject requests deletion of their personal data, processing any data related to the specific visitor ID ceases immediately. The platform does this by setting a cookie in the visitor’s browser that prevents the use of the platform. The data is then removed from the Frosmo systems according to the normal data retention cycle.


Additional information

For more information, see the following Frosmo Documentation pages:

For queries and requests related to data access and data protection in general, please contact data.privacy@frosmo.com.

Recommended for you